Badania kierowców

badanie kierowców

Badania kierowców w Centrum Medycznym ANT-MED

Centrum Medycznym ANT-MED, świadczy usługi w zakresie badań kierowców oraz kandydatów na kierowców. Kierowcy, jak i kandydaci, wykonają wszystkie niezbędne badania, które są wymagane do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Warto dodać, że badania dla kierowców nie są szczególnie skomplikowane, a wykonanie ich trwa zaledwie kilkanaście minut. Jeśli podczas badania zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, lekarz może skierować do konkretnego specjalisty, który zajmie się problemem zdrowotnym.

Warto pamiętać, że badania kierowców i kandydatów na kierowców są płatne przez osoby zainteresowane. Zakres koniecznych badań zależy od kategorii prawa jazdy stanowiącej podstawę badania oraz od problemu zdrowotnego stwierdzanego u osoby zainteresowanej (np. kierowcy zatrzymani przez Policję po alkoholu mają wykonywane oprócz badań typowych dla kategorii prawa jazdy również badania laboratoryjne oraz ocenę psychologiczną).

Badania w Centrum Medycznym ANT-MED przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawienia do tego typu badań specjalistyczny.