Psycholog

Psycholog

dr hab. n. med. Beata Pawłowska 

Psycholog kliniczny, Pedagog

Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z zaburzeniami nerwicowymi (lękowymi, depresyjnymi, adaptacyjnymi itd.), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania oraz rodzicom dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi.

Staż:

  • 22-letni staż pracy w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

  • Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w ujęciu analizy transakcyjnej (Niemcy);

  • Trzymiesięczny staż w oddziale zaburzeń odżywiania w Uniwersyteckim Centrum Psychiatrycznym Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), szkolenie z zakresu terapii zaburzeń odżywiania w Berlinie, prowadzone przez prof. B. Herpertz-Dahlman i prof. H. Remschmidta;

  • Autorka licznych artykułów dotyczących problemów pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnionych od Internetu i gier internetowych, – autorka książki: „Zaburzenia odżywiania u kobiet w kontekście zmiennych psychologicznych i społecznych”;

  • Członek Zespołu Koordynującego Realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublina. Współautorka „Programu profilaktyki zaburzeń odżywiania u młodzieży na lata 2013-2015”, realizowanego przez Urząd Miasta Lublin w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz informatora wydanego przez Urząd Miasta Lublin „Stop…zaburzeniom odżywiania”.