Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów dla Pacjenta

Dokumenty / oświadczenia należy złożyć osobiście w wybranym oddziale w sekretariacie medycznym. Osoba składająca oświadczenie powinna złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego ANT-MED oraz poświadczyć swoją tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  1. Deklaracja przetwarzania danych – pobierz plik
  2. Regulamin organizacyjny – pobierz plik
  3. Deklaracja wyboru lekarza POZ – pobierz plik
  4. Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ – pobierz plik
  5. Ankieta kandydata na kierowcę – pobierz plik
  6. Ankieta sportowca – pobierz plik
  7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – pobierz plik